Krigsminne


Aprildagane 1940, mobiliseringa
Bombinga
Tyskarane rykkjer inn
Slutten i Valdres mm

Tyskarane i bygda
Tysk leiroppbyggjing
Matsituasjon, rasjonering, kommunikasjon, levevilkår
Sivil motstand
Væpna motstand, oppbyggjing av heimefronten
Slepp frå England, agentar, tysk politi
Frigjeringsdagane

Undersider (1): Forteljarane
Comments